FAQ

Efter den 1 januari 2022 går det inte längre att logga in på 'minasidor' då konton och innehåll har raderats . https://musikverket.se/stod-till-musiklivet/projektbidrag/

Jag kan inte logga in

Mitt användarnamn fungerar inte?

Användarnamnet fungerar inte då kontona i Minasidor har tagits bort. Detta med anledning av att Musikplattformen från och med den 1 januari 2022 har överförts till Kulturrådet. 

Senast ändrad 17:e januari 2022

Skapa konto / användare

Mitt val av lösenord godtas inte, varför?

Lösenordet godtas inte eftersom kontona i Minasidor har tagits bort. Detta med anledning av att Musikplattformen från och med den 1 januari 2022 har överförts till Kulturrådet. 

Senast ändrad 17:e januari 2022
Varför måste jag skapa ett nytt konto när jag har sökt projektstöd från Musikverket tidigare?

Så länge du skapar ditt nya konto med samma e-postadress som du har använt i tidigare ansökningsomgång får du tillgång till dina gamla ansökningar. 

Det krävs att e-postadressen du anger för ditt konto är aktiv eftersom aviseringar och meddelanden skickas till den adress du har registrerat. 

Om du har bytt e-postadress men ändå vill ha tillgång till dina gamla ansökningar, ta kontakt med Musikplattformen

Senast ändrad 17:e januari 2022
Jag har sökt ekonomiskt projektstöd hos er tidigare och vill komma åt mina gamla ansökningar. Hur gör jag?

Kontakta registrator@musikverket.se

Senast ändrad 17:e januari 2022