FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om ansökningssystemet. Om du har du frågor som inte besvaras på denna sida kan du skicka e-post till fragor@musikverket.se. Mer information om projektbidraget finns på vår hemsida: https://musikverket.se/stod-till-musiklivet/projektbidrag/

Jag kan inte logga in

Jag kan inte logga in med mitt gamla användarnamn, varför?

Från och med ansökningsomgång 2013:2 har Musikverket en ny typ av inloggning till ansökningssystemet. Därför måste du skapa ett nytt konto även om du har sökt ekonomiskt projektstöd tidigare under 2011-2012. Ange samma e-postadress som tidigare när du skapar ditt nya konto för att få tillgång till dina gamla ansökningar och utkast. 

Om du ändå har problem med inloggningen, kontakt fragor@musikverket.se

Mitt användarnamn fungerar inte?

Användarnamn är detsamma som den e-post du har angett när du registrerat ditt nya konto. 

Skapa konto / användare

Mitt val av lösenord godtas inte, varför?

Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav samt en siffra.

Jag har sökt ekonomiskt projektstöd hos er tidigare (2011-2012) och vill komma åt mina gamla ansökningar. Hur gör jag?

När du skapar ett nytt konto så ska du ange den e-postadress som du använt dig av i tidigare ansökningsomgång (2011-2012).
För att ta del av ansökningar äldre än 2017 kontakta registrator@musikverket.se

Senast ändrad 18:e april 2019
Varför måste jag skapa ett nytt konto när jag har sökt projektstöd från Musikverket tidigare?

Så länge du skapar ditt nya konto med samma e-postadress som du har använt i tidigare ansökningsomgång får du tillgång till dina gamla ansökningar. 

Det krävs att e-postadressen du anger för ditt konto är aktiv eftersom aviseringar och meddelanden skickas till den adress du har registrerat. 

Om du har bytt e-postadress men ändå vill ha tillgång till dina gamla ansökningar, ta kontakt med Musikplattformen

Senast ändrad 18:e april 2019
Finns mina utkast från tidigare omgångar kvar?

Nej, Musikverket rensar alla utkast efter varje avslutad ansökningsomgång för att undvika överbelastning i systemet. Se därför till att spara dessa lokalt på din egen dator om du vill ha dem kvar. Tidigare ansökningar från omgång 2018:1 och framåt finns på minasidor.
Vill du ha ut en äldre ansökan kontakta registrator@musikverket.se

Senast ändrad 6:e augusti 2019