FAQ

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om ansökningssystemet. Om du har du frågor som inte besvaras på denna sida kan du skicka dem via formuläret på sidan eller skicka e-post till fragor@musikverket.se  Kontakt.

Jag kan inte logga in

Jag kan inte logga in med mitt gamla användarnamn, varför?

Från och med ansökningsomgång 2013:2 har Musikverket en ny typ av inloggning till ansökningssystemet. Därför måste du skapa ett nytt konto även om du har sökt ekonomiskt projektstöd tidigare under 2011-2012. Ange samma e-postadress som tidigare när du skapar ditt nya konto för att få tillgång till dina gamla ansökningar och utkast. 

Om du ändå har problem med inloggningen, kontakt fragor@musikverket.se

Mitt användarnamn fungerar inte?

Användarnamn är detsamma som den e-post du har angett när du registrerat ditt nya konto. 

Skapa konto / användare

Mitt val av lösenord godtas inte, varför?

Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav samt en siffra.

Jag har sökt ekonomiskt projektstöd hos er tidigare (2011-2012) och vill komma åt mina gamla ansökningar. Hur gör jag?

När du skapar ett nytt konto så ska du ange den e-postadress som du använt dig av i tidigare ansökningsomgång (2011-2012).
För att ta del av ansökningar äldre än 2017 kontakta registrator@musikverket.se

Senast ändrad 18:e april 2019
Varför måste jag skapa ett nytt konto när jag har sökt projektstöd från Musikverket tidigare?

Så länge du skapar ditt nya konto med samma e-postadress som du har använt i tidigare ansökningsomgång får du tillgång till dina gamla ansökningar. 

Det krävs att e-postadressen du anger för ditt konto är aktiv eftersom aviseringar och meddelanden skickas till den adress du har registrerat. 

Om du har bytt e-postadress men ändå vill ha tillgång till dina gamla ansökningar, ta kontakt med Musikplattformen

Senast ändrad 18:e april 2019
Finns mina utkast från tidigare omgångar kvar?

Nej, Musikverket rensar alla utkast efter varje avslutad ansökningsomgång för att undvika överbelastning i systemet. Se därför till att spara dessa lokalt på din egen dator om du vill ha dem kvar. Tidigare ansökningar från omgång 2018:1 och framåt finns på minasidor.
Vill du ha ut en äldre ansökan kontakta registrator@musikverket.se

Senast ändrad 6:e augusti 2019