Start

Musikplattformen har flyttat till Kulturrådet

Den 1 januari 2022 fördes Musikplattformen över till Kulturrådet.
Innehållet i "Minasidor" är rensat på innehåll och konton.

INFORMATION:
Information finns på
https://musikverket.se/stod-till-musiklivet/projektbidrag/

Frågor rörande pågående ärenden hänvisas till Kulturradet@kulturradet.se